Slægterne Albøge og Krøigaard

Udskriv

Notater


Match 1 til 50 fra 1,960

      1 2 3 4 5 ... 40» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Christen Simonsön 77 Gift Mand Huusmand og Landsbye Smed
Boedil Anders Daatter 69 Gift Hans Koene
Christen Christensen 23 Ugift Deres Sön 
Simonsen, Christen (I1510)
 
2
Randers, Djurs Sønder, Hoed, Glatved, Et Hus, 38 - F1, FT-1880, D3620
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jakobsen 34 Gift Husfader, Inderste, Kalkbrudsarbejder Enslev Sogn, Randers Amt
Sofie Frederikke Svendsen 34 Gift Husmoder Glesborg Sogn, Randers Amt
Jens Frederik Jakobsen 11 Ugift Deres Barn Glesborg Sogn, Randers Amt
Carl Johan Villiam Jakobsen 8 Ugift Deres Barn Hammelev Sogn, Randers Amt
Otto Ferdinand Jakobsen 6 Ugift Deres Barn Hoed Sogn, Randers Amt
Karen Marie Jakobsen 3 Ugift Deres Barn Hoed Sogn, Randers Amt
Ludrikke Laurine Jakobsen 1 Ugift Deres Barn Hoed Sogn, Randers Amt 
Jacobsen, Jens (I34)
 
3 "d. 2 April Dom Qvasimodo geniti Peder Bendsens Maren af Daldover oog Søren Christensens Karen Marie af Bindeballe døbte" Sørensdatter, Karen Marie (I1992)
 
4 "d. 28 dito [juli] copulerede Niels Pedersen og Dorthe Jensdatter af Sødover, som var trolovede i Harresøe" Familie: Niels Pedersen / Dorthe Jensdatter (F648)
 
5 Chr Poulsen Røgelhede, 85 år Poulsen, Christen (I620)
 
6 Dom 2de post Trinitatis d.28 maii trolovet Peder Christensen af Buncheren i Skagens Sogn og Anne Ollesdatter af Rannerød ... wiede dom 19 post Trinit. d. 1 octob. Familie: Peder Christensen Krøg / Anne Olufsdatter (F149)
 
7 Ved ægtesskabet kaldes Mads' forældre: Neils Madsen Hansen og Hanne Marie Friytstrup, mens Maries forældre kaldes Wilhelm Fogelei og Anna Kroeguard
Kilde: Iowa Marriages 1809 - 1992 
Familie: Mads Hansen / Marie Cathrine Margrethe Krøigaard (F370)
 
8 " 2 Paaskedag sl. Hans Jessens Barn navnlig Anne Cathrine døbt" Hansdatter, Anne Cathrine (I1973)
 
9 " d. 26 jan. blev Søren Christensens kone Karen Thomasdatter af Bindeballe begraven anno ætatis 42 = 3 mens" Thomasdatter, Karen (I1984)
 
10 " d. 30 Dec. Ungkarl Rasmus Knudsen fra Balle og Søren Christensens enke Karen Christensdatter af og i Bindeballe trolovede"
Viet 2. juli 1773 
Familie: Rasmus Knudsen / Karen Christensdatter (F655)
 
11 " Dom 1 post Ephiph Peder Ochels og Hustru Sophie 1 Datter Zidsel. .." Pedersdatter, Sidsel (I802)
 
12 " Festo Annunciat Mariæ jordet Niels Christensens liden Søn af Knaur, navnlig Christen ? død i hans alders 4de aar." Nielsen, Christen (I1789)
 
13 " i Røgelhede Ungkarl Lars Christensen med Pigen Sophie Christiana Andersdatter ibid. Forloverne for ? Lars Christensen var Povel Berthelsen fra Ærum ? i Ørum Sogn og for ? Pige hendes morbroder Peter Brøndlund fra Øsberg i Hammer Sogn" Familie: Lars Christensen / Sophie Christiane Andersdatter (F207)
 
14 ""Fredagen d. 5. April blev Hans Hansen af Schousgaarde og Maren Hans Datter af Haarslev copulerede" Familie: Hans Hansen / Maren Hansdatter (F574)
 
15 ".. og hendes første utvilsom druknede Mand Christen Jeppesen.." Familie: Rasmus Nielsen / Maren Pedersdatter (F444)
 
16 "... a divorce suit filed by Jurgen J. Kroigaard against Marianne Kroigaard The couple wed November 1, 1933, in Clinton, la., and separated August 14th of this year. The husband seeks custody of two minor children.
"Kilde: The Fresno Bee The Republican. 19. august 1944. Page 3
 
Familie: Jurgen Jensen Kroigaard / Marianne L. Port (F308)
 
17 "... Enkemand Lars Christensen i Saxtrup og Pigen Anne Marie Christensdatter i Knaur..." Familie: Lars Christensen / Anne Marie Christensdatter (F596)
 
18 "... Jens Christensen af Kiærup og Maren Madsdatter af Rotbøll..." Familie: Jens Christensen / Maren Madsdatter (F603)
 
19 "... Niels Madsen af Rotboel og Kiersten Pedersdatter af Lund..." Familie: Niels Madsen, Rotbøl / Kiersten Pedersdatter (F605)
 
20 "... Peder Johansen af Aarup og Anne Madsdaatter af Rotbøll..." Familie: Peder Johansen / Ane Madsdatter (F604)
 
21 "... Ung Karl Christen Christensen ... og Christen Madsens Enke Magrete Jensdatter af Tousig ..." Familie: Christen Christensen / Margrethe Jensdatter (F609)
 
22 "...Christen Madsens Moder? fra Haure Maren Skrædder begravet paa Østerild Kirkegaard, Gl: 88 Aar" Skrædder, Maren (I1807)
 
23 "...copuleret Ungkarl Artillerist Niels Jørgensen Kongsted af Tiufkier og Pigen Marie Mads Datter af Tiufkier, i Smidstrup Kirke" Familie: Niels Jørgensen / Marie Madsdatter (F463)
 
24 "...D. 9. Februar begravet Morten Madsens Hustrue af Aalbech Karen Sørensdatter, som døde natten mellem d. 31. januar og 1.st Februar ? Ætat 65 aar, 6 maaneder nogle Dage... Sørensdatter, Karen (I151)
 
25 "...døbt Anne Malene Jensdatters af Helletoft uægte Pigebarn navnlig Pouline ... Til Barnefader udlagdes Børge Olufsen, Jæger ved det 2. Jydske Infant. .." Byrgesdatter, Pouline (I508)
 
26 "...Enkemanden Christen Madsen fra Østerild Sogn Familie: Christen Madsen / Margrethe Jensdatter (F606)
 
27 "...Gift med Niss Jessen paa et Landbolsted i Diernis. Gammel 59 Aar og 8 Maaneder. Efterlader 3 Børn" Hansdatter, Kirsten (I857)
 
28 "...Jens Drejers Søn Christian. 7" Jensen, Christian (I1485)
 
29 "...Troloved jeg Niels Bertelsen Toustrup og Kirsten Nielsdatter ? og viede dem udi Windinge Kirche 11. February" Familie: Niels Bertelsen (Toustrup) / Kirsten Nielsdatter (F32)
 
30 "...Ungkarl Christopher Andersen fra Haare i Tanderup Sogn og Enke Anna Maria Jørgens Datter H: Niels Pedersens i Fønes" Familie: Christopher Andersen / Anna Marie Jørgensdatter (F346)
 
31 "..Aftægtsmand i Langhorn, Søn af Chrisitan Paulsen i Jylland. Han har været gift med afdøde Mette Madsdatter og efterlader 6 børn. 1. Christian i Djernis. 2. Jørgen i Langhorn. 3 Mads i Amerika. 4 Cecilie gift med Hans Petersen Fuglsang i Langhorn. 5. Anna gift med Wilhelm Vogeli i N. Kjestrup. 6. Mette Kjestine gift med Christen Christensen i Amerika. 75 Aar" Christensen (Krøigaard), Peter (I798)
 
32 "..blev Hans Jørgensön af Breining, 77 Aar gammel begravet." Jørgensen, Hans (I1400)
 
33 "..Christen Molsen af Ejås" Molsen, Christen (I679)
 
34 "..Ungkarl Hans Jensen og Enke Karen Johanne Jürgens Datter" Familie: Hans Jensen / Karen Johanne Jørgensdatter (F489)
 
35 "11. Morten Christensen af Rannerød" Christensen, Morten (I146)
 
36 "17. april begravet Anders Jensen i Gøttrup. Æt 70 aar" Jensen Olufsen, Anders Grishauge (I1516)
 
37 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I1272)
 
38 "1812, den 19de Julii lod Gaardmand ? ? af Aalegaard Jens Graversen og Hustrue Maren Pedersdatter tvende Sønner døbe - som blev kaldet den ene Jeppe og den anden Laust - Daaben confirmeret d. 23de august" Jensen, Jeppe (I1534)
 
39 "1812, den 19de Julii lod Gaardmand ? ? af Aalegaard Jens Graversen og Hustrue Maren Pedersdatter tvende Sønner døbe - som blev kaldet den ene Jeppe og den anden Laust - Daaben confirmeret d. 23de august" Jensen, Laust (I1535)
 
40 "1de Søndag efter Paaske | Ane Pedersd. | Peder Hannesboe, Drøstrup" Pedersdatter, Anne (I540)
 
41 "20 jul. begraf jeg Niels Bertelsen i Junge 83 aar gl." Bertelsen (Toustrup), Niels (I105)
 
42 "21. august Anders Olufsens Kone i Giotrup Kirsten Pedersdaatter jordet æt 55 Aar 1 maaned" Pedersedatter, Kirsten (I1517)
 
43 "23-2-1733 skødede Mads Jensen Dal, af Moivig til Jens Madsen Silkeborg og Niels Madsen i Dal
(hans sønner), en gård i Jerich by. Hk. 5-1-0-0."

"Da Jens Madsen 1739 købte Nollund Closter af Jens Bertelsen, solgte han samme år en gård i Jerrig til Jens Bertelsen. Hartkorn. 2-4-2-1."
Kilde: Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 3. Modvig. Loft. Jerrig. Eg. af Jens Madsen (1995) 
Madsen (Dahl), Jens (I598)
 
44 "26 ? blev Peder Gundersen og Johanne Nielsdatter i Hav. trolovet. Copul. Dom. 2 Advent" Familie: Peder Gundersen / Johanne Nielsdatter (F527)
 
45 "28 Marÿ blev Niels Pedersen af Sødover Jordet Ao æt: 83" Pedersen, Niels (I1965)
 
46 "2den Maÿ Thomas Sørensens Karen af Wandel Hjemmedøbt og d: 18de Junÿ Dom: 1 p Trinit stillet for Daaben" Thomasdatter, Karen (I1976)
 
47 "2den Paasche Dag ble Niels Christensens barn Peder af Daamkier døbt" Nielsen, Peder Frost (I1384)
 
48 "2den Pinsedag Chr. Piilgaards kone 37. Aar"
I påsken bliver datteren Anna, 5 år begravet og 2 pinsedag bliver Karen 6 år, Marianne 1 år og dødfødt tivilling Søn begravet sammen med moderen.
Tvillingdatteren Johanne nævnes ikke under begravede, men hun omtales som død i forbindelse med fødslen. 
Andersdatter, Anne (I512)
 
49 "4 post Trin. blev Byrge Muurmesters liden datter Anne Kierstine ? i Ebdrup Kierke" Byrgesdatter (Falk), Anne Kierstine (I481)
 
50 "46 Aar 4 Maad. 3 Ug. 1 dag" Madsen, Berthel (I1138)
 

      1 2 3 4 5 ... 40» Næste»